member of:         
RALLY
10.04.2019       
26.02.2018     
V prílohe zvláštne ustanovenia + prihláška
21.09.2016       
Zvláštne ustanovenia a prihlášku nájdete v prílohe. Rally Jahorina 2016." bude presunutá z 08./09. na 22./23. októbra 2016.
05.08.2016   
Rally komisia SAMŠ na svojom zasadnutí na základe informácie od organizátora Rally Prešov schválila zrušenie zaradenia Rally Prešov 2016 do kalendára MSR/SRP pre rok 2016 bez zaradenia náhradnej súťaže.

Odôvodnenie:
Organizátor neuskutočnil súťaž v pôvodnom ...
13.07.2016     
ZU nájdete v prílohe
11.02.2015     
Predpisy boli zverejnené v časti Predpisy - Predpisy jednotlivých disciplín - Športové predpisy Rally
11.11.2014     
Pozvánku nájdete v prílohe
12.06.2014   
Na žiadosť organizátora AOS klub Poprad bol termín konania súťaže Rally Tatry 2014 zmenený na 10-11.10.2014.
21.03.2014       
V prílohe zvláštne ustanovenia a prihláška
20.02.2014     
V časti predpisy a formuláre bol zverejnený nominačný zoznam jazdcov rally pre rok 2014
03.02.2014     
Zhromaždenie disciplíny rally a základné školenia sa uskutočnia v dňoch 8. – 9. februára 2014 ale s novým miestom konania. "Rallysti" sa stretnú v meste Dobšiná. Podrobnosti nájdete v prílohe
21.01.2014     
Pozývame všetkých žiadateľov o licencie SAMŠ v disciplíne rally pre rok 2014 na zhromaždenie disciplíny a základné školenia, ktoré sa uskutočnia v dňoch 8. – 9. februára 2014 v Rožňave, miesto konania bude ešte upresnené. Podrobnosti a organizačné pokyny sú uvedené v prílo ...
11.10.2013   
Pozývame Vás na stretnutie jazdcov a organizátorov rally, ktoré sa uskutoční v piatok 25. októbra 2013 o 17:00 v Rožňave (miesto stretnutia ešte upresníme). Témou stretnutia bude priebeh a hodnotenie ukončenej sezóny rally a otázky súvisiace s prípravou nového ročníka súťaží ...
16.04.2013     
17.09.2012   
S okamžitou platnosťou nadobúda účinnosť zmena FIA týkajúca sa predpisov MŠP FIA Príloha "J" článok 256 - skupina vozidiel RGT, kapitola 6.11 - Ochranná klietka. Nový text je nasledovný: 6.11. Ochranná klietka. Ochranná klietka každého vozidla musí byť homologovaná FIA a v súl ...
 
  Individuálne testovanie
  02.08.  AUTOPOLA Jankov vŕšok
  08.08.  MARMA 33. Rally Rzeszow
  30.08.  Dynamax Autokros Dargov
   1   2   3   4   5   6   7
   8   9  10  11  12  13  14
  15  16  17  18  19  20  21
  22  23  24  25  26  27  28
  29  30  31   1   2   3   4
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené