member of:         
AKTUALITY
 
23.07.2024 11:08Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2024 k 30.6.2024
23.07.2024 10:57Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.6.2024
23.07.2024 10:57Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 30.6.2024
22.07.2024 08:26Prihláška
22.07.2024 08:16Zvláštne ustanovenia (Mastrovstvá SR v kartingu - Vysoké Mýto 10.08.2024 - 11.08.2024)
22.07.2024 08:14Zvláštne ustanovenia (CEZ Autokros Poříčí nad Sázavou - Poříčí nad Sázavou 03.08.2024 - 04.08.2024)
 
22.07.2024   NOVINKA     
Online prihláška https://kstiming.proxima-ks.com/cez
03.07.2024     
18.06.2024     
23.05.2024     
23.05.2024   
Pár kliknutiami si overíte zakázané látky až v 50 000 liekoch na: http://www.zakazanelatky.sk/
23.05.2024     
Všetkým kontaktným osobám pre antidopingové vzdelávanie v rámci športových zväzov, asociácií a federácií dávam do pozornosti možnosť vzdelávania členov formou antidopingového e-learningového kurzu ADEL, ktorý zastrešuje Svetová antidopingová agentúra. Odporúčame šport ...
22.05.2024     
15.05.2024   
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava (ďalej len „SLOVGRAM“) je organizácia kolektívnej správy práv, ktorá vykonáva v zmysle ustanovení § 99,110 a § 119 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďale ...
Z toho 64 % tvoria prostriedky
štátneho rozpočtu vo výške odvodu
z prevádzkovania lotériových hier v roku
2023
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2024:
587.528 EUR
 
  Individuálne testovanie
  02.08.  AUTOPOLA Jankov vŕšok
  08.08.  MARMA 33. Rally Rzeszow
  30.08.  Dynamax Autokros Dargov
   1   2   3   4   5   6   7
   8   9  10  11  12  13  14
  15  16  17  18  19  20  21
  22  23  24  25  26  27  28
  29  30  31   1   2   3   4
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené