member of:         
INFORMÁCIE - ZÁKON O ŠPORTE
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 31.8.2017
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 31.7.2017
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 30.6.2017
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 31.5.2017
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 30.9.2017
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 30.10.2017
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 30.11.2017
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.11.2017
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 30.11.2017
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 31.12.2017
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 31.12.2017
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 31.12.2017
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2018 k 31.1.2018
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 28.2.2018
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2018 k 30.4.2018
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie nákladov na výstavbu Kartingového centra Orechová Potôň
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 30.4.2018 - Kartingové centrum
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2018 k 31.5.2018
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2018 k 30.6.2018
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 30.6.2018
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 31.7.2018
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 31.7.2018
        Správa nezávislého auditora za rok 2016
        Uznesenie VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Stanovy SAMŠ účinné od 18.05.2017
        Organizačný a rokovací poriadok SAMŠ
        Výročná správa SAMŠ 2016
        Zápis z VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Prezenčná listina VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Správa o činnosti SAMŠ
        Ostatné prílohy k Zápisu v VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Uznesenie VZ SAMŠ, zápis z volieb VV SAMŠ - 12.4.2014
        Zakl.listina SAMŠ
        Pretekári auto - členovia
        Pretekári karting - členovia
        Rozhodcovia - členovia
        VV SAMŠ - členovia
        Kluby - súťažiaci auto
        Kluby - súťažiaci karting
        Činovníci - členovia
        usporiadatelia - členovia
        Kluby - organizátori
        Držitelia osvedčení HU, BM, U
        Pretekári minikáry - členovia
        Rozhodcovia minikáry - členovia
        Juniori do 23 rokov
        Profesionálny športovec
        Amatérsky športovec
        Športový odborník
        Právnická osoba v športe
        Dobrovolníci
 
  INDIVIDUÁLNE TESTOVANIE
  19.10.  44. RALLY KOŠICE
  02.11.  KESKOMOBILE AUTO SHOW
  27  28  29  30  31   1   2
   3   4   5   6   7   8   9
  10  11  12  13  14  15  16
  17  18  19  20  21  22  23
  24  25  26  27  28  29  30
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2018: 217 983 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

PAV Ostrá Lúka

DeutschMann Rallye Trebišov

PAV Ústecká 21
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené