member of:         
INFORMÁCIE - ZÁKON O ŠPORTE
         Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2020 k 30.1.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.1.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2020 k 28.2.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2021 k 28.2.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 28.2.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku 2020 na šport mládeže-minikáry k 30.3.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2020 k 30.3.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku 2020bna šport mládeže-karting k 30.3.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2021 k 31.3.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2021 k 30.4.2021
         Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2020 k 31.5.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2021 k 30.6.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2021 k 31.7.2021
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 31.7.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2021 k 31.8.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2021 k 30.9.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 30.9.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2021 k 31.10.2021
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 31.10.2021
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku k 30.11.2021
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting rok.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 28.11.2021
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku k 31.12.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 31.12.2021
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2021 k 31.1.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2022 k 25.1.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2022 k 28.2.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2021 k 28.2.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2021 k k 31.3.2022.
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2022 k k 31.3.2022.
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2022 k k 30.4.2022.
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2022 k k 31.5.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2022 k k 30.6.2022.
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 306.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.6.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2022 k k 31.7.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 31.7.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2022 k k 31.8.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 31.8.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 31.8.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2022 k k 30.9.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2022 k k 30.9.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 30.9.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.9.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2022 k k 31.10.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 31.10.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 31.10.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2022 k k 30.11.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 30.11.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.11.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2022 k k 31.12.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 31.12.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 31.12.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2023 k k 31.1.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2022 k k 31.12.2022
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2023 k k 28.2.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2023 k 31.03.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2023 k 30.04.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 31.5.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 31.5.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2023 k 31.05.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2023 k 30.06.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.6.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 30.6.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 31.7.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 31.7.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2023 k 31.7.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2023 k 31.8.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 31.8.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 31.8.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 30.9.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.9.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2023 k 30.9.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2023 k 30.10.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.10.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 30.10.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.11.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 30.11.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2023 k 30.11.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.12.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 30.12.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2023 k 31.12.2023
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2024 k 31.1.2024
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2024 k 29.2.2024
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2024 k 31.3.2024
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.4.2024
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2024 k 30.4.2024
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 31.5.2024
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 31.5.2024
        Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2024 k 31.5.2024
        Správa nezávislého auditora za rok 2016
        Uznesenie VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Stanovy SAMŠ účinné od 21.12.2021
        Výročná správa SAMŠ 2016
        Zápis z VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Prezenčná listina VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Správa o činnosti SAMŠ
        Ostatné prílohy k Zápisu v VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Uznesenie VZ SAMŠ, zápis z volieb VV SAMŠ - 12.4.2014
        Zakl.listina SAMŠ
        Výročná správa a Správa nezávislého auditora za rok 2017 - podpísaná auditorom
        Zápis VZ SAMŠ 26.4.2018
        Uznesenie VZ SAMŠ 2018
        Písomné materiály k jednaniu VZ SAMŠ 2018
        Protokol volieb 2018
        Doplnená výročná správa a Správa nezávislého auditora za rok 2017 - podpísaná auditorom
        Výročná správa SAMŠ 2018
        Uznesenie VZ SAMŠ 2019
        Zmluva o sponzorstve v športe SAMŠ -TIPOS č. 21872019/050
        Výročná správa Slovenského zväzu minikár za rok 2018 (podľa §9 ods.5 zákona NR SR č. 440/2015 Z.z. o športe)
 
  Individuálne testovanie
  30.06.  šarišský slalom
  05.07.  Čierny Balog 2024
  11.07.  50. Garrett Rally Košic
  19.07.  Pezinská BABA 2024
  08.08.  MARMA 33. Rally Rzeszow
  30.08.  Dynamax Autokros Dargov
  27  28  29  30  31   1   2
   3   4   5   6   7   8   9
  10  11  12  13  14  15  16
  17  18  19  20  21  22  23
  24  25  26  27  28  29  30
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené