member of:         
SLALOM
05.05.2018   Slalom Inkubátor
ZRUŠENÉ !!!
       MSR
  Moldava nad Bodvou (SVK)
05.05.2018   Šarišský slalom
       MSR, CEZ
  Prešov (SVK)
06.05.2018   Prešovský slalom
       MSR
  Prešov (SVK)
30.06.2018   Slalom Družstevná
       MSR
  Družstevná pri Hornáde (SVK)
07.07.2018   Slalom Hosťovce
       MSR
  Hosťovce (SVK)
18.08.2018   Slalom Košice
       MSR
  Košice (SVK)
 
  INDIVIDUÁLNE TESTOVANIE
  21.07.  SAP a RAP Senica
  03.08.  AUTOPOLA Jankov vŕšok
  30.08.  2. DeutschMann® Rallye
  26  27  28  29  30  31   1
   2   3   4   5   6   7   8
   9  10  11  12  13  14  15
  16  17  18  19  20  21  22
  23  24  25  26  27  28  29
  30  31   1   2   3   4   5
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2018: 217 983 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

MSR Minikáry Košice

Rally Hustopeče

SP Minikáry Košice
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené