member of:         
PREDPISY SAMŠ
        2019 Medzinárodný športový poriadok FIA
        2019 Príloha B MŠP FIA - Charta slušného správania sa
        2019 Príloha C MŠP FIA - Pravidlá boja proti alkoholu
        2019 Príloha L MŠP FIA
        2019 Príloha H MŠP FIA
        2019 Príloha M MŠP FIA - Manipulácia súťaží
        2015 Príloha G MŠP FIA
        2019 Všeobecné predpisy FIA pre podujatia na okruhoch
        2019 Všeobecné predpisy FIA pre podujatia mimo okruhov
        Antidoping - WADA Zoznam zakázaných látok a metód 2018
        2019 Predpisy pre FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE CHAMPIONSHIPS
        Športové predpisy pre FIA regionálne majstrovstvá v rally 2019 s úpravami pre MSR, SRP
        Športové predpisy pre FIA - Majstrovstvá Európy v autokrose a medzinárodné podujatia v autokrose platné od 1.1.2019
 
  INDIVIDUALNE TESTOVANIE
  21.11.  10: KESKO MOBILE Auto Sh
  31   1   2   3   4   5   6
   7   8   9  10  11  12  13
  14  15  16  17  18  19  20
  21  22  23  24  25  26  27
  28  29  30  31   1   2   3
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2019: 247 839 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené