member of:         
PRIEBEŽNÉ PORADIE
        Priebežné poradie MSR Rally 2017
        Priebežné poradie SRP 2017
        Neoficiálne konečné výsledky MSR 2017
        Neoficiálne konečné výsledky SKP 2017
        Priebežné výsledky historických sutomobilov
        Neoficiálne konečné výsledky MSR PAO 2017
        Priebežné výsledky MSR 2017
        Priebežné výsledky SAP 2017
        Priebežné výsledky RAP 2017
        Priebežné výsledky MSR 2017
        MSR v halovovom kartingu - priebežné výsledky
        Priebežné výsledky MSR
        Priebežné výsledky MSR 2017
        Priebežné výsledky MSR 2017
Pre túto disciplínu nie je v tomto roku evidovaná žiadna celoročná klasifikácia
Pre túto disciplínu nie je v tomto roku evidovaná žiadna celoročná klasifikácia
Pre túto disciplínu nie je v tomto roku evidovaná žiadna celoročná klasifikácia
 
  10.11.  KESKOMOBILE AUTO Show
  26  27  28  29  30  31   1
   2   3   4   5   6   7   8
   9  10  11  12  13  14  15
  16  17  18  19  20  21  22
  23  24  25  26  27  28  29
  30  31   1   2   3   4   5
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Dotácia a jej vyúčtovanie
rok 2017: 196 846 EUR

PAO Slovakiaring

Rally Košice

PAV Jankov Vršok
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené