member of:         
TLAČIVA A FORMULÁRE SAMŠ
        Žiadosť organizátora o zapísanie podujatia do kalendára SAMŠ
        Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie na podujatie SAMŠ 2016
        Zoznam schválených dotácií organizátorom z prostriedkov SAMŠ 2016
        Pravidlá pre poskytnutie dotácie schválené VV SAMŠ 12.11.2015
        Štandartné ZU pre MSR PAV
        Zoznam športových a technických komisárov na vysielanie do zahraničia pre rok 2017
        Usmernenie pre riaditeľov podujatí
        Vzor správy riaditeľa o podujatí
        Predbežná správa o nehode
        Správa o nehode
        Správa o nehode, lekárska správa
 
  03.02.  XVI. Dobšinská zima
   1   2   3   4   5   6   7
   8   9  10  11  12  13  14
  15  16  17  18  19  20  21
  22  23  24  25  26  27  28
  29  30  31   1   2   3   4
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2018: 217 983 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

PAO Slovakiaring

Rally Košice

PAV Jankov Vršok
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené