member of:         
PREDPISY SAMŠ
        FIA MEDZINÁRODNÝ ŠPORTOVÝ PORIADOK 2017
        Príloha L k medz. športovým poriadkom 2018
        Príloha H k medz. športovým poriadkom 2017
        Všeobecné predpisy platné pre majstrovstvá, putovné poháre, trofeje a poháre FIA a kvalifikačné podujatia na okruhoch 2016
        Všeobecné predpisy platné pre majstrovstvá, putovné poháre, trofeje a poháre FIA a kvalifikačné okrem podujatí na okruhoch 2016
        Príloha B 2016 - Charta slušného správania sa
        Príloha G 2015
        Informácia FIA WMSC 2011 - Historické vozidlá
        Svetový anti-dopingový kódex
        Športové predpisy FIA - ME jazdcov a medzinárodné podujatia v autokrose 2017
 
  03.02.  XVI. Dobšinská zima
   1   2   3   4   5   6   7
   8   9  10  11  12  13  14
  15  16  17  18  19  20  21
  22  23  24  25  26  27  28
  29  30  31   1   2   3   4
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2018: 217 983 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

PAO Slovakiaring

Rally Košice

PAV Jankov Vršok
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené