member of:         
PREDPISY SAMŠ
        FIA MEDZINÁRODNÝ ŠPORTOVÝ PORIADOK 2017
        Príloha L k medz. športovým poriadkom 2017
        Príloha H k medz. športovým poriadkom 2017
        Všeobecné predpisy platné pre majstrovstvá, putovné poháre, trofeje a poháre FIA a kvalifikačné podujatia na okruhoch 2016
        Všeobecné predpisy platné pre majstrovstvá, putovné poháre, trofeje a poháre FIA a kvalifikačné okrem podujatí na okruhoch 2016
        Príloha B 2016 - Charta slušného správania sa
        Príloha G 2015
        Informácia FIA WMSC 2011 - Historické vozidlá
        Svetový anti-dopingový kódex
        Športové predpisy FIA - ME jazdcov a medzinárodné podujatia v autokrose 2017
 
  28  29  30  31   1   2   3
   4   5   6   7   8   9  10
  11  12  13  14  15  16  17
  18  19  20  21  22  23  24
  25  26  27  28  29  30  31
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 196 846 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

PAO Slovakiaring

Rally Košice

PAV Jankov Vršok
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené