member of:         
AKTUALITY
 
16.04.2018 14:04Výsledky Melk (CEZ Rallykros Melk - Melk 14.04.2018 - 15.04.2018)
16.04.2018 09:26Rozdelovník členov BV SAMŠ na schvaľovanie tratí rok 2018
16.04.2018 08:55NOMINAČNÝ ZOZNAM JAZDCOV RALLY 2018
13.04.2018 09:59Ročenka kartingu 2018
11.04.2018 15:03Zoznam bezpečnostných delegátov pre podujatia
11.04.2018 14:21Supplementary regulations CEZ (Zaluž - Krosno 11.05.2018 - 13.05.2018)
 
09.04.2018
Uskutoční sa dňa 26.4.2018 od 15,00 hod v konferenčnej miestnosti A1 v budove Agroinštítútu, Akademická 1 Nitra. Zvoleným delegátom budú doručené písomné pozvánky.
  Program zasadnutia VZ SAMŠ
 
  INDIVIDUÁLNE TESTOVANIE
  05.05.  ŠARIŠSKÝ SLALOM
  06.05.  PREŠOVSKÝ SLALOM
  18.05.  10. MORIS CUP Jahodná
  25.05.  45. RALLYE TATRY
  26  27  28  29  30  31   1
   2   3   4   5   6   7   8
   9  10  11  12  13  14  15
  16  17  18  19  20  21  22
  23  24  25  26  27  28  29
  30   1   2   3   4   5   6
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2018: 217 983 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

Rally Prešov 2018

PAV - školenie

Rally - školenie
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené