member of:         
AKTUALITY
 
12.01.2018 12:33Juniori do 23 rokov
03.01.2018 08:22Zvláštne ustanovenia (XVI. Dobšinská zima - Dobšiná 02.02.2018 - 03.02.2018)
02.01.2018 14:18Neoficiálne konečné výsledky 2017
22.12.2017 14:39Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 30.11.2017
22.12.2017 14:38Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.11.2017
22.12.2017 08:58Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 30.11.2017
 
18.09.2017
Program Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport podporí program FIA komisie - Women in Motorsport (Ženy v motoršporte), ktorého cieľom je prilákať mladé ženy do automobilového športu. FIA spolu s deviatimi partnermi s hrdosťou oznamuje, že získala finančné prostriedky z EÚ prostredníctvom programu Erasmus+ a umožní FIA komisii - Women in Motorsport implementovať nový model súťaže na podporu a rozvoj mladých žien v motoristickom športe. FIA „Európsky program pre mladé ženy“ tiež prispeje k rozvoju vzdelávacích a sociálnych úloh FIA a podporí národné asociácie (ASN) pri rozvoji motoristického športu vo svojich krajinách a pri zlepšení povedomia verejnosti o problematike rodovej rovnosti a zvyšovaní účasti žien v športe. "Som rád, že sa Európska komisia sa rozhodla podporiť náš program v prospech žien v motoristickom športe a uznala náš záväzok k vzdelávaniu, odbornej príprave a podpore ženského športu," povedal prezident FIA Jean Todt. "Stereotyp, že motoristický šport je doménou mužov, by už nemal byť aktuálny, je to anomália, ktorú sa FIA snaží upraviť od vytvorenia komisie Women in Motorsport v roku 2009. Ide o vzrušujúci a ambiciózny projekt, ktorý je pre mňa dôležitý a ktorý by mal byť vykonaný v dlhodobom horizonte, aby bol čo najpôsobivejší. Ak môžeme zdieľať úspešný model s MOV, môžeme s ďalšími medzinárodnými federáciami významne ovplyvniť zapojenie žien do športu na celom svete." FIA Európsky program pre mladé ženy sa oficiálne začne 8. marca 2018 – v termíne Medzinárodného dňa žien - počas Ženevského autosalónu. Tento dvojročný projekt je založený na cenovo dostupnom formáte karting – slalomu. Je to nový koncept, ktorý v súčasnosti vyvíja FIA. Vyžaduje malú asfaltovú plochu v centre mesta, na ktorej sa pomocou kužeľov vytvorí slalomová dráha. Počas prvého roka budú podujatia karting - slalomu zamerané na mladé dievčatá vo veku od 13 do 18 rokov v ôsmich európskych krajinách, ktorých ASN boli vybrané za partnerov projektu. Na začiatku roka 2019 budú tri najlepšie dievčatá vybrané z národných súťaží súťažiť v európskom finále s nádejou, že sa dostanú medzi šesticu najlepších, ktoré vytvoria európsky tím, ktorý sa zúčastní výcvikových táborov organizovaných FIA. "Jedná sa o nesmierne náročný európsky projekt, na ktorom pracujeme už dlhšie ako dva roky a teší ma, že táto podpora nám umožní realizovať naše ambície," povedala Michèle Mouton, predsedníčka FIA komisie Women in Motorsport. "Chceme pomôcť objaviť nové ženské talenty organizovaním podujatí, ktoré sú zábavné a prístupné širokému ženskému publikum, sú cenovo dostupné a ľahko realizovateľné pre ASN. Zvolený formát podujatia spĺňa tieto ciele a dúfame, že inšpiruje stovky dievčat, aby prišli a skúsili karting - slalom. Okrem možnosti oboznámiť sa s riadením motokár, podujatia zvýraznia iniciatívy v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a potenciálne povzbudia ženy, aby sa zapojili do akéhokoľvek druhu činnosti v športovej oblasti. Príležitosť prezentovať motoristický šport pre mladých ľudí je veľmi vzrušujúca a všetci sa domnievame, že prilákame novú generáciu žien do sveta motoristického športu." Do projektu je zapojených 8 partnerských ASN: - Royal Automobile Club of Belgium (RACB, Belgicko) - AKK-Motorsport (Fínsko) - Deutscher Motor Sport Bund E.V. (DMSB, Nemecko) - Knac Nationale Autosport Federatie (KNAF, Holandsko) - Polski Zwiazek Motorowy (PZM, Poľsko) - Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK, Portugalsko) - Slovenská asociácia motoristického športu (SAMŠ, Slovensko) - Svenska Bilsportförbundet (SBF, Švédsko) Akademickým partnerom projektu bude CDES-PROGESPORT z Univerzity Limoges vo Francúzsku (Centrum pre právo a ekonomiku športu), ktorý bude mať na starosti jeden z kľúčových aspektov projektu. Uskutoční sociologickú štúdiu s cieľom zdokumentovať a analyzovať program a poskytne zainteresovaným stranám odporúčania, ako zvýšiť mieru účasti žien a pomôcť v boji proti rodovým stereotypom. Na jeseň roku 2019 zorganizuje FIA záverečnú akciu, predstaví správu o výsledkoch projektu pre úradníkov európskych inštitúcií v Bruseli a zorganizuje veľkolepú demonštráciu karting-slalomu za účasti európskeho tímu vybraného počas projektu. zdroj: www.fia.com Sme radi, že Slovenská asociácia motoristického športu prešla úspešne výberom FIA a stala sa účastníkom tohto projektu. Máme veľmi silných partnerov v ostatných národných asociáciách, ktoré zastupujú krajiny s bohatými motoristickými tradíciami a širokou členskou základňou. Veríme však, že tento projekt osloví dievčatá aj u nás a nám sa podarí nájsť jazdkyne, ktoré našu krajinu budú dobre reprezentovať v európskom výbere. Ďalšie informácie o projekte, termínoch a miestach podujatí karting-slalomu na Slovensku prinesieme v ďalších tlačových správach, resp. budú zverejnené na stránke www.sams-asn.sk. Gabriela Szczeczinová
 
  INDIVIDUÁLNE TESTOVANIE
  05.05.  ŠARIŠSKÝ SLALOM
  06.05.  PREŠOVSKÝ SLALOM
  18.05.  10. MORIS CUP Jahodná
  25.05.  45. RALLYE TATRY
  26  27  28  29  30  31   1
   2   3   4   5   6   7   8
   9  10  11  12  13  14  15
  16  17  18  19  20  21  22
  23  24  25  26  27  28  29
  30   1   2   3   4   5   6
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2018: 217 983 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

Rally Prešov 2018

PAV - školenie

Rally - školenie
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené