member of:         
AKTUALITY
 
06.12.2017 11:12Zápis č. 06/2017zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Betliar, 15.11.2017
06.12.2017 11:12Zápis č. 05/2017 zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Košice, 19.9.2017
06.12.2017 11:04Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 10.11.2017
23.11.2017 14:14Pokyny a informácie
23.11.2017 13:22Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 30.10.2017
23.11.2017 09:16Zápis z rokovania VV AK SR pri SAMŠ zo dňa 14.11.2017
 
31.08.2017
Podujatie SAP a RAP ktoré sa malo uskutočniťť 10.9.2017 vo Veľkých Uherciach organizátor zrušil. Komisia autokrosu a rallykrosu hľadá možnosť náhradného podujatia. O výsledku Vás budeme informovať. Jozef Vačko predseda komisie AX a RX
 
  INDIVIDUÁLNE TESTOVANIE
  05.05.  ŠARIŠSKÝ SLALOM
  06.05.  PREŠOVSKÝ SLALOM
  18.05.  10. MORIS CUP Jahodná
  25.05.  45. RALLYE TATRY
  26  27  28  29  30  31   1
   2   3   4   5   6   7   8
   9  10  11  12  13  14  15
  16  17  18  19  20  21  22
  23  24  25  26  27  28  29
  30   1   2   3   4   5   6
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2018: 217 983 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

Rally Prešov 2018

PAV - školenie

Rally - školenie
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené