POPIS PROJEKTU   
   TLAČOVÉ SPRÁVY   
    OTÁZKY A ODPOVEDE    
    PRIHLÁŠKA     
   TS 1   
   TS 2   
   TS 3   
   TS 4   
   TS 5   
   TS 6   
   TS 7   
   TS 8   
   TS Le Mans   
   TS Le Mans Foto   
FIA oznámila Európsky program pre mladé ženy
– „European Young Women Programme“
Program Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport podporí program FIA komisie- Women in Motorsport (Ženy v motoršporte), ktorého cieľom je prilákať mladé ženy do automobilového športu.

FIA spolu s deviatimi partnermi s hrdosťou oznamuje, že získala finančné prostriedky z EÚ prostredníctvom programu Erasmus+ a umožní FIA komisii - Women in Motorsport implementovať nový model súťaže na podporu a rozvoj mladých žien v motoristickom športe.FIA „Európsky program pre mladé ženy“ tiež prispeje k rozvoju vzdelávacích a sociálnych úloh FIA a podporí národné asociácie (ASN) pri rozvoji motoristického športu vo svojich krajinácha pri zlepšení povedomia verejnosti o problematike rodovej rovnosti a zvyšovaní účasti žien v športe.

"Som rád, že sa Európska komisia sa rozhodla podporiť náš program v prospech žien v motoristickom športe a uznala náš záväzok k vzdelávaniu, odbornej príprave a podpore ženského športu," povedal prezident FIA Jean Todt. "Stereotyp, že motoristický šport je doménou mužov, by už nemal byť aktuálny, je to anomália, ktorú sa FIA snaží upraviť od vytvorenia komisie Women in Motorsport v roku 2009. Ide o vzrušujúci a ambiciózny projekt, ktorý je pre mňa dôležitý a ktorý by mal byť vykonaný v dlhodobom horizonte, aby bol čo najpôsobivejší. Ak môžeme zdieľať úspešný model s MOV,môžeme s ďalšími medzinárodnými federáciamivýznamne ovplyvniť zapojenie žien do športu na celom svete."

FIA Európsky program pre mladé ženy sa oficiálne začne 8. marca 2018 – v termíne Medzinárodného dňa žien - počas Ženevského autosalónu. Tento dvojročný projekt je založený na cenovo dostupnom formáte karting – slalomu. Je to nový koncept, ktorý v súčasnosti vyvíja FIA. Vyžaduje malú asfaltovú plochu v centre mesta, na ktorej sa pomocou kužeľov vytvorí slalomová dráha.Počas prvého roka budú podujatia karting - slalomu zamerané na mladé dievčatá vo veku od 13 do 18 rokov v ôsmich európskych krajinách, ktorých ASN boli vybrané za partnerov projektu. Na začiatku roka 2019 budú tri najlepšie dievčatá vybrané z národných súťaží súťažiť v európskom finále s nádejou, že sa dostanú medzi šesticu najlepších, ktoré vytvoria európsky tím, ktorý sa zúčastní výcvikových táborov organizovaných FIA.

"Jedná sa o nesmierne náročný európsky projekt, na ktorom pracujeme už dlhšie ako dva roky a teší ma, že táto podpora nám umožní realizovať naše ambície," povedala Michèle Mouton, predsedníčka FIA komisie Women in Motorsport. "Chceme pomôcť objaviť nové ženské talenty organizovaním podujatí, ktoré sú zábavné a prístupné širokému ženskému publikum, sú cenovo dostupné a ľahko realizovateľné pre ASN. Zvolený formát podujatia spĺňa tieto ciele a dúfame, že inšpiruje stovky dievčat, aby prišli a skúsili karting - slalom. Okrem možnosti oboznámiť sa s riadením motokár, podujatia zvýraznia iniciatívy v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a potenciálne povzbudia ženy, aby sa zapojili do akéhokoľvek druhu činnosti v športovej oblasti. Príležitosť prezentovať motoristický šport pre mladých ľudí je veľmi vzrušujúca a všetci sa domnievame, že prilákame novú generáciu žien do sveta motoristického športu."

Do projektu je zapojených 8 partnerských ASN:
  - Royal Automobile Club of Belgium(RACB, Belgicko)
  - AKK-Motorsport (Fínsko)
  - Deutscher Motor Sport Bund E.V. (DMSB, Nemecko)
  - Knac Nationale Autosport Federatie (KNAF, Holandsko)
  - Polski Zwiazek Motorowy (PZM, Poľsko)
  - Federação Portuguesade Automobilismo e Karting (FPAK, Portugalsko)
  - Slovenská asociácia motoristického športu (SAMŠ, Slovensko)
  - Svenska Bilsport förbundet (SBF, Švédsko)

Akademickým partnerom projektu bude CDES-PROGESPORT z Univerzity Limogesvo Francúzsku (Centrum pre právo a ekonomiku športu), ktorý bude mať na starosti jeden z kľúčových aspektov projektu. Uskutoční sociologickú štúdiu s cieľom zdokumentovať a analyzovať program a poskytne zainteresovaným stranám odporúčania, ako zvýšiť mieru účasti žien a pomôcť v boji proti rodovým stereotypom.

Na jeseň roku 2019 zorganizuje FIA záverečnú akciu, predstaví správu o výsledkoch projektu pre úradníkov európskych inštitúcií v Bruseli a zorganizuje veľkolepú demonštráciu karting-slalomu za účasti európskeho tímu vybraného počas projektu.

zdroj: www.fia.com


Sme radi, že Slovenská asociácia motoristického športu prešla úspešne výberom FIA a stala sa účastníkom tohto projektu. Máme veľmi silných partnerov v ostatných národných asociáciách, ktoré zastupujú krajiny s bohatými motoristickými tradíciami a širokou členskou základňou. Veríme však, že tento projekt osloví dievčatá aj u nás a nám sa podarí nájsť jazdkyne, ktoré našu krajinu budú dobre reprezentovať v európskom výbere.Ďalšie informácie o projekte, termínoch a miestach podujatí karting-slalomu na Slovensku prinesieme v ďalších tlačových správach, resp. budú zverejnené na stránke www.sams-asn.sk.

Gabriela SzczeczinováPARTNERI