member of:   
AKTUALITY
27.03.2015 14:52Zoznam športových a technických komisárov na vysielanie do zahraničia pre rok 2015
27.03.2015 14:47Rozdeľovník rozhodcov pre podujatia 2015
27.03.2015 10:31Prihláška - Entry form
27.03.2015 10:27ZU - Supplementary regulations
26.03.2015 12:01Zoznam evidovaných súťaži 2015
 
27.03.2015   NOVINKA
Uskutoční sa dňa 16.4.2015 (štvrtok) o 16,00 hodine v budove Agroinštitútu v Nitre na Akademickej ulici č. 1. Pozvánky všetkým zvoleným delegátom budú zaslané poštou.
27.03.2015   NOVINKA    
ZU nájdete v prílohe
26.03.2015   NOVINKA
VV SAMŠ s cieľom zmierniť tvrdosť predpisu (Ročenka SAMŠ 2015, kap. III, čl. 1.1) rozhodol, že pre rok 2015 znižuje depozit/poplatok za omeškané podanie žiadosti o vydanie licencie na sumu 10,00 EUR. Tým žiadateľom o licenciu, ktorí zaplatili pôvodnú výšku depozitu/poplatku za omeškanú žiadosť vo vý ...
09.03.2015   
TV SAMŠ doplňuje centrálne testovanie športových vozidiel pre sezónu 2015 nasledovne: Dátum: 15. marca 2015, od 9,00 hod. Miesto testovania: Čeladice
04.03.2015   
Zhromazdenie disciplin slalomu, driftu a sprintu spojene so skolenim sa uskutocni v nedelu 15.3.2015 o 14:00 v restauracii Gumy Bar, Omska 23, Košice
02.03.2015   
Testovanie vozidiel stanovené TV na 21.marca 2015 sa uskutoční v Bratislave v areáli TOPCAR Machánek
16.02.2015     
BV SAMŠ si Vás dovoľuje pozvať na školenie záchranárov motoristických športových podujatí , ktoré sa uskutoční dňa 7. marca 2015 o 9,00 hod v Orechovej Potôni areál Slovakia Ring. Ďalšie podrobnosti v prílohe.
12.02.2015   
Pre športovú sezónu 2015 bola cena za vydanie medzinárodnej licencie jazdca PAO znížená na 165,- EUR z dôvodu príspevku fy.ESET na MSR PAO.
11.02.2015     
Predpisy boli zverejnené v časti Predpisy - Predpisy jednotlivých disciplín - Športové predpisy Rally
04.02.2015     
Pozývame všetkých žiadateľov o licencie SAMŠ v disciplíne rally pre rok 2015 na zhromaždenie disciplíny a základné školenia, ktoré sa uskutočnia v dňoch 21. – 22. februára 2015. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v prílohe.
 
  TESTOVANIE
     11.04.   SENICA
  PODUJATIA
     27.03.   RALLY EGER
     19.04.   AUTOKROS V.UHERCE
  24  25  26  27  28  29   1
   2   3   4   5   6   7   8
   9  10  11  12  13  14  15
  16  17  18  19  20  21  22
  23  24  25  26  27  28  29
  30  31   1   2   3   4   5
Dotácia a vyúčtovanie
rok 2015: 102 060 EUR

CEZ Rallycros Slovakiaring

Školenie a zhromaždenie PAV
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené